Coğrafi Bilgi Sistemleri Ar-Ge Laboratuarı


KTÜ GISLAB


Mozaikten Yapılma Dev Piri Reis Haritası
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi

  • Panel: Kadastronun Gelecek Vizyonu

  Kadastronun Gelecek Vizyonu konulu panel başarıyla gerçekleştirildi…

  Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi ve KTÜ Harita mühendisliği Bölümünce, "Kadastronun Gelecek Vizyonu" konulu panel, 6 Kasım 2012 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Erdoğan Özbenli Anfisinde gerçekleştirildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden Genel Müdür Yrd. Hüseyin KESİMOĞLU, Kadastro Daire Başkanı Burak KESER ve Şube Müdürü Mert Yasin ÖZ`ün panelist olarak katıldığı etkinliğe, Tapu Kadastro 9. Bölge Müdürlüğünden Bölge Müdürü Adnan Cevher, şube müdürleri ve bölge çalışanları, Akademisyenler ve Harita Mühendisliği bölümü öğrencileri katılmıştır.

  Panelde ilk olarak HKMO Trabzon Şube Başkanı Doç. Dr. Recep NİŞANCI, KTÜ Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cemal BIYIK, HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Salih SUİÇMEZ ve TKGM adına Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin KESİMOĞLU, kadastroda günümüze kadar yaşanan süreç, kurumun hukuki ve kurumsal yapısı hakkında görüşlerini beyan ettiler.

  Kadastro Daire Başkanı Burak Keser ve Şube Müdürü Mert Yasin Öz tarafından etkinliğin devamında yapılan sunumlarda başta KVK Uygulaması olmak üzere TKGM tarafından tamamlanan ve devam etmekte olan projeler hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

  HKMO Trabzon Şube Başkanı Doç. Dr. Recep NİŞANCI, TKGM`nin yapmış olduğu projeler ile haritacılık sektöründe önemli açılımlar gerçekleştirdiği, bilişim çağının yaşandığı günümüzde, internet üzerinden tapu ve kadastro bilgilerine erişilebilirlik ve anlık konum belirleme sistemleri (CORS-TR) ülkenin gözbebeği kurumu olmuştur. Anayasa çalışmalarının yapıldığı günümüzde yeni bir kadastro kanunu, ikinci kadastro gibi yasal düzenlemeler gelecek ödevlerimiz arasındadır.

  Nişancı sözlerine, Taşınmaz mülkiyetinden verinin mülkiyet hakkının konuşulacağı/konuşulduğu, veri standardı ve kurumlarla paylaşım standardı, veri kalitesinin iyileştirilmesi, değer esaslı imar uygulaması, imar haklarının transferi gibi yeni alanlarında kadastronun gelecek vizyonunu oluşturacağını ifade ederek sözlerine devam etti. Ayrıca TKGM`ce yürütülen, Taşınmaz değerlemesine yönelik yürütülen projelerinde oldukça önemli çalışmalar olduğunu söyledi.

  Kadastro Daire Başkanı Burak Keser yaptığı değerlendirmede; Ülkemizde kadastronun gerçekleştirilen projeler ile birlikte, Uluslararası Haritacılar Birliği olarak bilinen FIG’nin 1994 yılında Dünya’da gelecek yirmi yılda kadastrosunun nasıl şekilleneceğine yönelik deklare ettiği “Kadastro 2014” isimli vizyon belgesinde ortaya koyduğu ilkeleri karşılamak üzere olduğunu beyan etti. Özel sektörün katkısıyla birim bazında kadastro çalışmalarının hızla tamamlandığını, devletin hüküm ve tasarrufu altında kalan tescil harici alanların kadastrosunun yapımına yönelik çalışmaların başlatıldığına değinen Keser, kadastronun alan bazında da çok yakında tamamlanacağına işaret etti.  Türkiye`nin sahip olduğu elli milyonun üzerinde parsel sayısıyla Avrupa`daki pek çok ülkeden kat kat büyük olduğunu, bu boyuttaki verinin yani tapu ve kadastro bilgilerinin entegre edilerek KVK uygulaması ile çok kısa sürede kullanıcıların hizmetine sunulmasının önemli bir başarı olduğuna değindi.

  TKGM`de Şube Müdürü olarak çalışmalarını sürdüren Mert Yasin Öz yaptığı değerlendirmede KVK uygulamasının kadastro verilerinin sayısal olarak toplanması, tapu verileri ile uyumlaştırılması ve sunulması amacıyla geliştirilmiş web tabanlı bir uygulama yazılımı olduğuna değindi. Bu proje ile tapu ve kadastro verilerinin karşılıklı olarak kontrol edilmesi, ortak jeodezik sistemde birleştirilmesi, hava görüntüleri (ortofoto ve googlemaps) kullanılarak doğrulanması ve verilerin güncel olarak tutulması sağlanmaktadır.

   

  Tapu ve kadastro bilgileri bize artık cep telefonumuz kadar yakın...

  Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi ve KTÜ Harita mühendisliği Bölümünce, "Kadastronun Gelecek Vizyonu" konulu panel, 6 Kasım 2012 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Erdoğan Özbenli Anfisinde gerçekleştirildi.

  Panelde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen, Kadastro Veri Konsolidasyonu (KVK) olarak bilinen sistemle, tapu ve kadastro bilgilerinin bilgisayar ortamında entegre edilerek internet üzerinden hizmete sunulmaya başlandığına değinildi.  Bu bilgilerin günümüz teknolojik ihtiyaçlarına uygun olarak mobil uygulamalarca da kullanılabilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı ve en kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacağı belirtildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yrd. Hüseyin Kesimoğlu, Kadastro Daire Başkanı Burak Keser, diğer teşkilat çalışanları, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü tarafından ortak düzenlenen panelde yapılan değerlendirmelerde; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü`nün, dünyada bilişim çağının yaşandığı süreçte, Türkiye`de var olan elli milyonu aşkın kadastro parsellerini web üzerinden sunulabilir hale getirerek önemli bir bilimsel çalışmaya imza attığı belirtildi.

  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Doç. Dr. Recep NİŞANCI, Türkiye kadastrosunun özel sektöründe katkısıyla büyük oranda tamamlandığını,  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün milyonlarca parselden oluşan tapu ve kadastro bilgilerini web üzerinden kullanıcıların hizmetine sunması ve bu çalışmaları büyük oranda iç kaynakları kullanarak başarması ülkemiz açısından gurur kaynağı olmaktadır.