Coğrafi Bilgi Sistemleri Ar-Ge Laboratuarı


KTÜ GISLAB


Mozaikten Yapılma Dev Piri Reis Haritası
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi

  • Avrupa Konumsal Veri Altyapısına Entegre Bir Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Stratejisinin Geliştirilmesi
  Destekleyen KTÜ Araştırma Fonu, Trabzon, 2005
  Proje Yöneticisi Prof. Dr.Tahsin YOMRALIOĞLU, 
  Yardımcı Araştırmacı Arş.Gör. A.Çağdaş AYDINOĞLU, Arş.Gör. Volkan YILDIRIM, Arş.Gör. H.İbrahim İNAN, Arş.Gör. H.Ebru ÇOLAK, Uzm. Bilal KINAY
   
  Günümüz dünyasında ülkeler, ekonomik ve sosyal gelişim süreçlerinin parçası olarak bilgi toplumu olma yolunda çabalarını sürdürmektedir. 1990’lı yılların başında ABD yönetiminin “bilgi otoyolu” girişimi “Ulusal Bilgi Altyapısı” kavramı ile açıklanmıştır. Avrupa Birliği’nin cevabı çok uzun sürmemiş ve 1994 yılında başlayan bu süreç, 2000 yılında Lizbon Zirvesi’nde Avrupa Birliği’nin gelecek 10 yılda dünyadaki en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi haline gelme stratejisi ile ortaya konmuştur. “eAvrupa+” projesiyle bilgi toplumunun temel yapı taşlarını oluşturma çalışmaları hızlandırılmıştır. Türkiye, Avrupa Birliği aday ülkesi olarak bu girişimi takiben, vatandaşlarına daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunulmasında; katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş bir devlet yapısı için “e-Dönüşüm Türkiye Projesi”ni başlatmıştır. Avrupa’da ekonomik ve sosyal gelişim, etkili yönetim, e-devlet sürecine halk katılımının sağlanması, kurumsal ve idari kapasitelerin geliştirmesi, güvenlik ve çevresel sürdürülebilirlik politikalarının desteklemesi için coğrafi bilginin etkin kullanımını sağlayan politikalar geliştirilmektedir. “Action 2142–ESDI” eylemi ile Avrupa Konumsal Veri Altyapısı (KVA) kurulması çalışması başlatılmıştır. Bu eylem küresel veri paylaşımı hedefiyle, bölgesel, ulusal ve lokal ölçekteki coğrafi bilginin etkin kullanımı ve paylaşımı için, kullanılacak teknoloji ve standartlarla ilgili politikaları belirler. E-devlet projesinin bileşeni olarak, ülkemizdeki kamu kurumlarının iş akışında ve bilgi yönetiminde ağır işleyen yapı dikkate alınarak, karar destek sistemlerinin önemli bir bileşeni olan coğrafi bilginin kullanımında, kamu kurumları ve kuruluşlarının koordineli ve işlevselliğinin artırılması büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde, Başbakanlık kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşların öncülüğünde birçok çalışma yürütülmüş, ancak bugüne kadar henüz uygulamaya aktarılabilmiş bir program sonuçlandırılamamıştır. Türkiye, e-devlet projesinin bir parçası olarak, DPT tarafından organize edilen, 47. Eylem Planı ile “Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Oluşturulması” için kamu kuruluşlarının ortak katılımıyla bazı ön çalışmaları başlatmıştır.