Coğrafi Bilgi Sistemleri Ar-Ge Laboratuarı


KTÜ GISLAB


Mozaikten Yapılma Dev Piri Reis Haritası
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi

  • Trabzon İli Turizm Haritalarının Konumsal Bulut Bilişim Teknolojileri Kullanılarak Dinamik Yapıda Üretilmesi

   

  Destekleyen KTÜ Araştırma Fonu, Trabzon, 2013

  Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM

  Araştırmacı Doç. Dr. Recep NİŞANCI, Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK, Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU, Arş. Gör. Yaşar Selçuk ERBAŞ, Yük.Lis. Öğr. Ekrem SARALIOĞLU, Hrt. Müh. Kübra AKGÜL

    

  Sağladığı ekonomik etkilerden dolayı, turizm sektörüne yönelik yatırımlar her yıl katlanarak artmaktadır. Türkiye, kitle turizmi ve alternatif turizm kaynaklarının birçoğunu sınırları içerisinde barındıran bir ülkedir. Bu kaynakların turistler tarafından bilinmesi için, kaynaklarla ilgili tanıtım araçlarının erişilebilirliğinin kolaylaştırılması gerekmektedir. Turizm, yarattığı katma değer, istihdam ve döviz geliri bakımından Türkiye ekonomisinde son 20 yılda önemli atılım gösteren sektörlerden biri olmuştur. Turist sayısı ve döviz gelirlerindeki önemli artışla Türkiye, dünyada en çok turist kabul eden ülke sıralamasında 12., gelirlerde ise 8. sırada yer almaktadır. Ülkemizde son yıllarda yatak kapasitesindeki hızlı artışa ve kaydedilen önemli gelişmelere rağmen tanıtım ve pazarlama konusunda yapısal bir reform gereği hissedilmektedir. Bu bağlamda turizm faaliyetlerinin re-organizasyonu son derece önemlidir. Özellikle yeni turizm alanlarının sektöre kazandırılması ve yaz ayları ile sınırlı olan turizm potansiyelini bütün yıl içine yayabilmek için Doğu Karadeniz Bölgesi önemli bir potansiyele sahiptir. Turizm faaliyetlerinin önemli işlem adımlarından biri olan altlık kültür/turizm haritalarının ivedilikle hazırlanması gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda, kültür/turizm varlıkları, turistik tesisler, doğa turizmi verileri (yürüyüş güzergâhları, durak noktaları vb.), doğal sit alanları, milli parklar, göl/göletler, özel çevre koruma alanları, idari sınırlar (il, ilçe, belde, köy, mahalle), yol, topografya, akarsu, orman, arazi örtüsü, iklim, yerleşim vb. temel altlık haritaların öncelikle oluşturulması hedeflenmektedir. Sonuç haritaların üretilmesinde kullanılacak bu veriler uygun ölçekte ve uygun veri formatında ilgili kurum ve kuruluşlardan mevcut veri toplama yöntemlerine göre toplanacak bir veritabanında organize edilecektir. Mevcut kültür/turizm varlıkları ya da turizm sektörüne katkı sağlayacak diğer yardımcı unsurlara (alışveriş merkezleri, ulaşım hatları vb.) ait konumsal ve sözel bilgiler de yine mevcut veri toplama yöntemlerine göre teknolojik araçlarda kullanılarak temin edilecektir. Dinamik bir veritabanı içinde organize edilecek bütün veriler ihtiyaçlar doğrultusunda kartografik harita üretimi, dijital harita üretimi ve web üzerinden sunumlar için kullanılacaktır.