Coğrafi Bilgi Sistemleri Ar-Ge Laboratuarı


KTÜ GISLAB


Mozaikten Yapılma Dev Piri Reis Haritası
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi

  • Trabzon İli Havzalarindaki Çevre Kirleticilerinin CBS ile Haritalandırılması

  Destekleyen KTÜ Araştırma Fonu, Trabzon, 2013

  Proje Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. Ebru ÇOLAK

  Araştırmacılar Doç. Dr. Recep NİŞANCI, Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM, Arş. Gör. Y. Selçuk ERBAŞ, Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU, Arş. Gör. Ziya USTA, Yük.Lis. Öğr. Tuğba MEMİŞOĞLU

   

  Gelişen teknolojinin yaşantımıza getirdiği rahatlık yanında, bu gelişmenin tabiata ve çevreye verdiği kirliliğin boyutu her geçen gün hızla artmaktadır. Günümüzde hem kentsel hem de kırsal alanlarda yapılaşma ve sanayileşme ile birlikte su, hava ve toprak kirliliği giderek artmaktadır. Buna bağlı olarak çevre kirliliği doğal kaynaklara, bitki örtüsüne, hayvan ve insan sağlığına olumsuz yönde etki etmektedir.

  Yerel yönetimler toplumun refah ve sağlığını geliştirmek adına politikalar geliştirmekte ve uygulamaktadırlar. Bu politikaların geliştirilmesi için öncelikle çevrenin kirlenmesine yol açan faktörlerin tespit edilmesi gerekmektedir. Endüstriyel, tarımsal ve evsel kaynaklı kirleticiler altyapı ve koruyucu hizmetlerin gelişmiş olmadığı bölgelerde doğrudan havayı, toprağı ve yer altı sularını etkilemektedir. Özellikle havzalar etrafında yapılaşmış olan sanayi bölgeleri, şantiyeler, taş ocakları gibi inşaat işletmeleri ve evsel yapıların atıkları vadiler boyunca akarsuya deşarj olmaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde akarsuyun bağlandığı denizel alanda da kirliliğe neden oluşturmaktadır.

  Bu proje kapsamda Trabzon İli havzalarında çevresel kirliliğe neden olabilecek etmenler belirlenerek, bu kirleticiler ve çevreye olan etki alanları haritalar üzerinde gösterilecektir. Çalışma bölgesi olarak Trabzon İli’nde yer alan Değirmendere, Akçaabat-Düzköy, Yomra ve Of-Solaklı olmak üzere toplamda 4 havzada çalışmalar yürütülecektir. Bu çalışma ile belirlenen havzalarda endüstriyel, evsel, tarımsal ve yoldan kaynaklı oluşabilecek kirliliğin neler olduğu ve bu kirleticilerin hangi bölgeleri ne düzeyde etkileyebileceğinin konumsal olarak incelenmesi hedeflenmiştir.