Coğrafi Bilgi Sistemleri Ar-Ge Laboratuarı


KTÜ GISLAB


Mozaikten Yapılma Dev Piri Reis Haritası
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi

    • Doğalgaz İletim Hattı Güzergâhlarının Belirlenmesi İçin Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojilerini Kullanarak bir Karar-Destek Modelinin Geliştirilmesi

    Destekleyen TÜBİTAK, Trabzon, 2010

    Proje Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. Volkan YILDIRIM

    Araştırmacılar Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM, Doç. Dr. Recep NİŞANCI, Yrd. Doç. Dr. H.Ebru ÇOLAK, Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVİM, Arş. Gör. Y. Selçuk ERBAŞ, Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU, Hrt. Müh. Tuğba MEMİŞOĞLU

    Doğalgaz İletim Hatları (DGİH), mevcut rezervlerin talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda dağıtılabilmesi için en uygun taşıma yöntemlerinden biridir. Bu hatlar uzun mesafelerde büyük bütçeler kullanılarak inşa edilmektedir. Boru hattı projelerinin yapım maliyetlerinin düşürülebilmesi, ortaya çıkardığı çevresel zararların azaltılabilmesi ve yapım süresinin en aza indirgenmesi, başlangıçta güzergâhın doğru belirlenmesine bağlıdır. Güzergâh belirleme işlemi, birçok değişkenin aynı anda analiz edilmesini gerektiren karmaşık bir süreçtir ve DGİH projeleri için önemli işlem adımlarından biridir. Bu süreç projenin başlangıcından bitişine kadar geçen sürede proje ile ilgili yapım, bakım, onarım vb. bütün faaliyetleri etkilemektedir. DGİH’lerin optimum şekilde tesis edilebilmesi, güzergâhın en uygun şekilde belirlenebilmesine bağlıdır. Bu proje çalışmasında, DGİH’nın optimum şekilde tesis edilebilmesi için, güzergâh belirleme işlemlerinin dinamik bir biçimde gerçekleşmesine olanak sağlayacak coğrafi bilgi teknolojilerine dayalı raster tabanlı bir karar-destek modelinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu sınıflandırmada, karar-destek modelinin ülke bütününde uygulanabilir olabilmesi için, ulusal/uluslararası veri standartları dikkate alınacaktır. DGİH güzergâhına etki eden her bir faktör için bu standartlara göre alt faktör tanımlamaları yapılacaktır. Bu faktörler ve alt kriterlerin ağırlıkları Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHY) kullanılarak belirlenecektir.