Türkiye`nin İlk CBS Laboratuarı


Haritada Bilgi Çağı


Coğrafi Bilgi Sistemleri Ar-Ge Laboratuarı


KTÜ GISLAB


Mozaikten Yapılma Dev Piri Reis Haritası
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi

  • III. Arazi Yönetimi Çalıştayı
  AYÖP; ülkemiz adına, doğal çevrenin bozulmasını önlemek; sürekli artan nüfusu destekleyecek arazi kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak; yeni, yaşanabilir yerleşim alanları oluşturmak; kent-kır alanlarında sosyal ve teknik altyapıyı geliştirmek; taşınmaz piyasasının ekonomik getirilerine eşit erişim sağlamak; taşınmazlarla ilgili mevzuatların geliştirilmesi ve uygulanmasını destekleyecek temel arazi yönetimi politikalarına yönelik karar verme modelleri sunmak için her türlü bilgi üreten paydaşlardan oluşan gönüllü bir düşünce platformdur...
  • Kardeş Köy Okulu- Sorumluluk Projesi
    2010 yılında Trabzon-Arsin Atayurt Alparslan İlköğretim Okulu ile başlattığımız KTÜ Harita Mühendisliği Harita Kulübü tarafından gerçekleştirilen toplumsal yardım amaçlı “Kardeş Köy Okulu Sosyal Sorumluluk Projesi” bu yıl da devam ediyor. Bu proje kapsamında Trabzon-Arsin Atayurt Alparslan İlköğretim Okulu pilot köy okulu seçilmiştir.KTÜ Harita Mühendisliği Harita Kulübü tarafından toplumsal yardım amaçlı “Kardeş Köy Okulu Sosyal Sorumluluk Projesi” başlatılmıştır. Bu proje kapsamında Trabzon-Arsin İşhan Köyü Mahmut Taviloğlu İlköğretim Okulu pilot köy okulu seçilmiştir.
  • Söyleşi: Trabzon`da Gayrimenkul Sektörü
   Trabzon Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından, 16 Şubat 2013 Cumartesi günü, “Trabzon`da Gayrimenkul Sektörü” konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye serbest harita mühendislik büroları, tapu ve kadastro bölge müdürlüğü, iller bankası, çevre şehircilik il müdürlüğü, belediyeler gibi kurumlardan yönetici ve çalışanlar ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.