Coğrafi Bilgi Sistemleri Ar-Ge Laboratuarı


KTÜ GISLAB


Mozaikten Yapılma Dev Piri Reis Haritası
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi

  • CBS Günleri / Giresun

   

  Coğrafi Bilgi Sistemleri günleri “Giresun Valisi Dursun Ali ŞAHİN’in katılımıyla” Giresun Üniversitesi Konferans salonunda kutlandı.

  Dünyada ve Türkiye de büyük bir hızla gelişen Coğrafi Bilgi Sistemleri artık günümüzde her alanda kullanılan bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu teknolojileri doğru bir şekilde kullanarak karar verme mekanizmasını hızlandırmak ve etkinleştirmek gerekmektedir. Bildiğiniz üzere coğrafi bilgi sistemlerinin bir tanımı "akıllı haritaların üretilmesidir". Temel amacı ise "karar vericiler için yani bizler için doğru ve hızlı karar verme mekanizmasını etkinleştirmektir".

  Bu bağlamda, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü tarafından her yıl düzenlenen CBS günü kutlama etkinlikleri, bu yıl Giresun Üniversitesinde öğrencilerin ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.  

  Coğrafi Bilgi Sistemleri günü yani kısaca CBS Günü her yıl kasım ayında dünya da çeşitli örgütler tarafından, milyonlarca insanın katıldığı çeşitli etkinliklerle büyük bir coşku içinde kutlanmaktadır.  Bu gün, binlerce CBS kullanıcısına, CBS‘nin günlük yaşantımızı nasıl etkilediğinin anlatıldığı bir gündür.

  Peki nedir bu Coğrafi Bilgi Sistemleri?

  Yaşanan bilişim çağında, bilgi teknolojisi çok değişik alanlarda insanlığa hizmet etmektedir. Bilgi sistemlerinin geniş ilgi alanlarının daha özele indirgenmesi amacıyla, "konumsal" ve "konumsal olmayan" sistemler olarak sınıflandırılması mümkündür. Bu ayrımda en belirleyici unsur "konum"dur.

  İşte bugün, konum yani harita bilgilerinin bilgi teknolojisi ile tanışıp bütünleşmesi, "Coğrafi Bilgi Sistemleri" adı altında, yeni bir bilgi yönetim kavramı olarak karşımıza çıkarmıştır. "Yer" referanslı bilgileri toplayan, depolayan, işleyen ve sunan sistemler olarak adlandırılan coğrafi bilgi sistemleri, kısaca CBS, günümüzde tüm insanlığın hizmetinde olan güçlü bir teknolojik karar-destek aracıdır. CBS bir nevi akıllı haritalardır.

  Tapu Kadastro Bilgi Sistemi olarak bilinen TAKBİS‘den, İl Özel İdaremizin oluşturmaya çalıştığı yol bilgi sistemine kadar; Milli eğitim müdürlüklerimizde kullanılan otomatik kayıt sisteminden, 112 acil servis hizmetlerinin sunulmasına kadar çok geniş yelpazede uygulama alanı bulan bu teknolojileri her alanda kullanmak zorundayız.

  Etkinliğimizde "Küreselleşen Dünyada Bilgi Sistemleri" konulu konferans veren Dr. H. Ebru ÇOLAK‘a ve "Etkin Karar Verme Süreçlerinde CBS Uygulamaları - Katı Atık Depolama Alanı Yer Seçimi" konulu konferans veren Dr. Volkan YILDIRIM‘a yönetim kurulu adına teşekkür ederiz.

  Bu vesile ile  bütün camiamızın, bölgemizin ve ülkemizin CBS gününü en içten dileklerimizle kutluyor, başta sayın Giresun valimiz olmak üzere ekinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyoruz.