• Doç.Dr.
   H. Ebru Çolak

    


   Mail:
   ecolak@ktu.edu.tr

   colakebru@gmail.com

   İletişim

   Karadeniz Teknik Üniversitesi
   Mühendislik Fakültesi
   Hairta Mühendisliği Bölümü
   GISLab
   61080 Trabzon - Turkey

   T +90 (462) 377 3657
   F +90 (462) 328 0918

   Doktora
   Karadeniz Teknik Üniversitesi
   Fen Bilimleri Enstitüsü
   Harita Mühendisliği Anabilim Dalı
   Trabzon, 2005-2010 

   Araştırma
   Liverpool John Moores University 
   Faculty of Technology and Environment
   School of  Computing & Mathematical Sciences
   GISLab UK (Visitor lecturer)
   England, 2008-2009 

   Lisansüstü
   Karadeniz Teknik Üniversitesi
   Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
   Trabzon, 2002-2005

   Lisans
   Karadeniz Teknik Üniversitesi
   Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
   Trabzon, 1997-2001

   Uzmanlık Alanları..

   Coğrafi Bilgi Teknolojileri -
   Uygulamaları
   Konumsal İstatistik
   Konumsal Epidemiyoloji 
   Arazi Yönetimi

    

    

         Ignorance is bliss ...
  • Kardeş Köy Okulu Sosyal Sorumluluk Projesi - 2013
   • Kardeş Köy Okulu Sosyal Sorumluluk Projesi - 2013
    KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü ve HKMO Trabzon Şube Öğrenci Komisyonun önderliğinde Kardeş Köy Okulu Sosyal Sorumluluk projesi gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında, Trabzon-Arsin İşhan Köyü, Mahmut Taviloğlu İlköğretim Okulu kardeş köy okulu olarak seçilmiştir. Bu bağlamda, köy okulu kütüphanesinin ve öğrencilerin temel kitap-kırtasiye ihtiyaçları belirlenmiş ve bu ihtiyaçların teminine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Yardımlaşmaların toplumları geliştirip en ileri seviyeye götüreceğinin bilinciyle başlatılan kampanyanın belirlenen kardeş köy okulu öğrencilerinin yüzlerindeki gülümsemelerle son bulması planlanmaktadır.


  • KTÜ Stratejik Planı ve Kampüs Bilgi Sistemi Projesi..
   • KTÜ Stratejik Planı ve Kampüs Bilgi Sistemi Projesi..
    Karadeniz Teknik Üniversitesi Master Plan çalışmaları çerçevesinde, Kampüs Bilgi Sistemi kurulması konusunda bir takım çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar sonuçlandığında, master plan için gerekli olan bütün harita altlıklarda hazırlanmış olacaktır. Bu bağlamda mevcut verilerin toplanması, mevcut olmayan verilerin uygun yöntemlerle elde edilmesi ve veritabanlarına aktarılması çalışmaları sürmektedir.


  • Kentsel Dönüşüm Paneli ve Yansımaları..
   • Kentsel Dönüşüm Paneli ve Yansımaları..
    Oturum başkanlığını İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden, ilimizin yakından tanıdığı Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu‘nun yaptığı panele, Okan Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Enver Ülger, Karadeniz Teknik üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Cenap Sancar ve Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Musa Yavuz Alptekin konuşmacı olarak katıldı. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı, kamu kurum ve kuruluşlarından üst düzey bürokratlar, akademisyenler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda katılımcının bulunduğu paneli, basın mensupları da yakından izledi.


Grafik Tasarım > Salih TALAY