• Arş. Gör.
   Tuğba MEMİŞOĞLU


   Mail:

   tugbamemisoglu@gmail.com;

   tugbamemisoglu@ktu.edu.tr 

   İletişim

   KaradenizTeknik Üniversitesi
   Mühendislik Fakültesi
   Harita Mühendisliği Bölümü
   Kanuni Yerleşkesi 
   61080 Merkez-TRABZON

   T +90 (462) 377 36 54

   F +90 (462) 328 09 18

   Doktora

   Karadeniz Teknik Üniversitesi
   Harita Mühendisliği Bölümü
   Trabzon, 2015-

   Lisansüstü

   Karadeniz Teknik Üniversitesi
   Harita Mühendisliği Bölümü
   Trabzon, 2012-2014

   Lisans

   Karadeniz Teknik Üniversitesi
   Jeodezi ve Fotogrametri Müh
   Trabzon, 2007-2012

   Uzmanlık Alanları..

   Coğrafi Bilgi Teknolojileri,

   Çevresel Uygulamalarda CBS Kullanımı, 

   Kentsel- Kırsal Alan Düzenlemesi,

   Arazi Yönetimi

    

   http://www.gislab.ktu.edu.tr//

   http://aves.ktu.edu.tr/tugbamemisoglu/

    

    

   `En Mükemmel Adalet, Vicdandır.....`   Victor Hugo 

  • VII. Arazi Yönetimi Çalıştayı
   • VII. Arazi Yönetimi Çalıştayı

    "TÜRKİYE`DE ARAZİ KULLANIMI"

    Ülkemizde Arazi Kullanımının; teknik, hukuksal, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla detaylı olarak ortaya koyulması ve bir gelişme sürecinin başlatılmasıdır. Bu amaçla çalıştayda; ülkemizde arazi kullanımı ile ilgili bilim insanları, politikacılar, kamu/yerel idarelerin temsilcileri ile serbest meslek mensupları bir araya getirilerek konu bütünüyle ele alınmaya ve öneriler ve söylemlerle konuya katkı sağlanmaya çalışılacaktır.  • DOKAP Katı Atık Bertaraf Projesi
   • DOKAP Katı Atık Bertaraf Projesi
     KTÜ, Harita Mühendisliği Bölümü, GISLab Ar-Ge Laboratuvarına Kalkınma Bakanlığı ve DOKAP`dan Büyük Proje

     Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından; Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon İllerini kapsayan alanda düzenli katı atık depolama alanları için uygun yerler ve alternatif katı atık bertaraf yöntemleri alternatifli olarak tespit edilecek. KTÜ, Harita Mühendisliği Bölümü, GISLab Ar-Ge Laboratuvarında görevli akademik kadro tarafından hazırlanan proje önerisi DOKAP ve Kalkınma Bakanlığınca desteklenmeye uygun bulundu.  • The World Cadastre Summit
   • The World Cadastre Summit
    We think, now it is the time to make a worldwide road map for the Cadastre itself... For the first time ever, this congress will bring together cadastral people, land administrators, politicians, scientists, investors, geo-data providers and GIS/LIS/SDI users dealing with cadastre from all over the world to share their ideas. Thoughts that related to any aspects of the cadastre proper for land-use people are welcome to the WCS-CE. Presentations should focus on the national and international policies, standards, methodologies, tools; and any developments involved with cadastral developments and new ideas and technologies. The call is also open for contributions that cover land-related functions in any part, intersection of phases, and/or integration of phases of Surveying, Geomatics, Planning, Land Management, GIS, Geo-Spatial Information, Data Standards, Land Law and Policies, Cadastral Training and Developers etc.. (T.YOMRALIOĞLU)


Web tasarım > Salih TALAY